Pożyczki dla zadłużonych z komornikiem to wyjątkowo rzadkie zjawisko. Po pierwsze, niedostępne w instytucji bankowej oraz większości firm pożyczkowych, po drugie ryzykowane dla samego dłużnika. Postępowanie egzekucyjne, które toczy się wobec danej osoby bardzo osłabia jej zdolność kredytową. Świadczy o jej nierzetelności i niewiarygodności. Oczywiście przyczyny takiego stanu rzeczy są różne, często niezależne losowe. Utrata pracy, choroba czy nagły duży wydatek mogą pojawić się w naszym życiu w każdej chwili. Jednak ostateczne rozstrzygnięcie, takie jak komornik może wskazywać, że dłużnik nie doszedł do porozumienia z wierzycielem i nie był skłonny współpracować w sprawie rozwiązania kwestii jego zaległych płatności. Kredyty dla zadłużonych z komornikiem oferują jedynie prywatne przedsiębiorstwa i bywają one często określane mianem kredytów oddłużeniowych.

Zadłużenie Polaków rośnie każdego roku

zbliżenie na kalkulatorSięganie po kredyty i pożyczki stało się dla wielu Polaków tak naturalne, iż wpisało się niemal w ich codzienność. Niestety ostatnie dane z baz gospodarczych są alarmujące. Prezentują one poważne trudności ludzi w różnych grupach wiekowych, którzy nie wywiązują się z umów kredytowych. Zaciągają zbyt duże kwoty pieniędzy początkowo mając zdolność do spłaty długu, ale w wyniku różnych kryzysowych sytuacji dochodzi do opóźnienia w regulowaniu należności. W najlepszym przypadku kończy się do jedynie ostrzeżeniem i wezwaniem do zapłaty, ewentualnie wpisem do rejestru dłużników, w najgorszym postępowaniem komorniczym. Jeśli zaś nad głową dłużnika niczym kat stoi komornik, ubieganie się o zobowiązanie finansowe jest niebywale trudne. Taki produkt jak kredyt dla zadłużonych z komornikiem stanowi bowiem wyjątkową rzadkość na rynku usług finansowych. Częściej jest spotykany pod nazwą kredytu oddłużeniowego i ma stanowić wsparcie dla konsumentów o niestabilnej sytuacji materialnej.

Kredyty oddłużeniowe

Kredyt oddłużeniowy to rodzaj kredytu, który dłużnik przeznacza na spłatę zaległych zobowiązań. Choć nie jest to w żadnym wypadku konsolidacja, często bywa z kredytem konsolidacyjnym mylony. I w jednym i w drugim przypadku długi konsumenta zostają niejako spłacone przez instytucję, w którym dana osoba zaciąga nowy kredyt. Z tą różnicą, że finalne koszty kredytu oddłużeniowego są znacznie wyższe niż w przypadku konsolidacji. Dlaczego? Taki rodzaj zobowiązania proponują przedsiębiorstwa nie będące bankami, ponoszące wyższe ryzyko kredytowe. Dlatego opłaty z tytułu zaciągniętego kredytu są odpowiednio większe. Dana jednostka przekazuje nam pieniądze na uregulowania długu, sama zaś podpisuje z nami nową umowę kredytową dając nam dłuży okres spłaty. Dlatego pozornie wydaje się to tańsze przedsięwzięcie niż jest w rzeczywistości.

Zadłużenie z komornikiem – czy dostanę kredyt?